Zegar biznesu

Odliczamy czas do otwarcia pierwszego e-biznesu

Prawo restrukturyzacyjne – podstawy

Restrukturyzacja firmy to rozwiązanie, które może być zastosowane w różnych momentach. W szerokim ujęciu restrukturyzacja jest serią radykalnych i szybkich zmian zmian, które w firmach wprowadza się w celu zwiększenia rentowności. Może być ona jednak również narzędziem stosowanym przez sąd upadłościowy w celu podjęcia próby ratowania przedsiębiorstwa, zanim ogłoszona zostanie upadłość. To, w jaki sposób zostaje przeprowadzona restrukturyzacja regulowane jest przez prawo restrukturyzacyjne, a każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z jego podstawami – www.pwc.pl.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe jest skomplikowaną procedurą prawną, która przeprowadzana jest przez sąd upadłościowy. Aby wyjaśnić czym ono jest, należy przyjrzeć się bliżej sytuacji, w której firma popada w kłopoty finansowe. Wiąże się to zawsze z pojawieniem się niespłacanego zadłużenia, a liczba wierzycieli może być dość duża. Zadaniem sądu upadłościowego jest między innymi ustalenie pierwszeństwa w prawie do roszczeń względem upadającego przedsiębiorstwa. Dzieje się tak, gdy majątek firmy nie pokrywa kwoty wszystkich roszczeń.

Restrukturyzacja i prawo restrukturyzacyjne

Polskie prawo nakazuje jednak w pierwszej kolejności dołożyć wszelkich starań, by upadłość przedsiębiorstwa nie doszła do skutku. Jeżeli oczywiście jest to tylko możliwe, to sąd zobowiązany jest względem danej firmy najpierw wszcząć postępowanie upadłościowe. Ustawodawca daje tutaj sądom kilka możliwości, które stosowane są w zależnie od sytuacji. Rodzaje postępowania upadłościowego różnią się między sobą stopniem, w jakim sąd ingeruje w sprawy firmy. Bezpośrednio za tę ingerencję odpowiedzialny jest zarządca. Może być on wybrany przez przedsiębiorcę, wyznaczony przez sąd, albo na zasadzie ugody pomiędzy przedsiębiorcą a wierzycielami. Występują tu też różnice w poziomie ochrony majątku firmy przed roszczeniami wierzycieli. Stosuje się tutaj prostą zasadę. Im większy stopień ochrony, tym jednocześnie wyższy stopień ustanowionej przez sąd kontroli.

Share: Facebook Twitter Linkedin