Ceny transferowe – w jaki sposób można określić limity?

Osoby, które dokonują transakcji jako podmioty powiązane powinny pamiętać o tym, aby w żadnym wypadku nie przekroczyć odpowiednich limitów ustawowych. Jeżeli dojdzie do przekroczenia owych limitów, to niezbędne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych. W dużej mierze to właśnie te dokumenty mają znacząco ułatwić poszczególnym organom ocenienie racjonalności dokonanie zakupu pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Co jeżeli nie zmieścimy się w limicie?

Błędnie prowadzona dokumentacja albo jej brak, może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami. Jeżeli Urząd Skarbowy ustali rzeczywisty dochód podatnika w wysokości wyższej niż ta która została wcześniej zadeklarowana w związku z dokonaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, to różnicę pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonymi przez fiskus opodatkowuje się 50% stawką.

Ceny transferowe – jakie są obecnie limity?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona wtedy, gdy łączna wartość transakcji przekracza w danym roku podatkowych równowartość 50 000 euro. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że przepisy wprowadzają nieco inne traktowanie dla poszczególnych podatników. Zmiany w cenach transferowych zmieniają się dość często, dlatego też zainteresowane strony powinny na bieżąco śledzić aktualne dane.

Jakie są metody weryfikacji cen transferowych?

Ceny transferowe mogą być weryfikowane na kilka różnych sposobów. Poszczególne regulacje przewidują zastosowanie konkretnych metod. Nowością jest na przykład możliwość zastosowania techniki wyceny do określenia albo weryfikacji poziomu przychodów i kosztów, które związane są z daną transakcją kontrolowaną. Dzięki takim działaniom organy podatkowe mają możliwość przeprowadzenia efektywniejszej kontroli zgodności warunków pomiędzy poszczególnymi podmiotami powiązanymi z rzeczywistymi warunkami rynkowymi. Systematycznym regulacjom ulegają także regulacje w zakresie sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych.