Tablica magnetyczna i burza mózgów

Burza mózgów to metoda często wykorzystywana w zarządzaniu i dydaktyce. Jej niewątpliwą zaletą jest pobudzenie kreatywności członków zespołu oraz łatwość jej zastosowania w rzeczywistości.

Jak przeprowadzić burzę mózgów?

Sprawą kluczową jest dobre sformułowanie problemu do rozwiązania, najlepiej by miało ono formę pytania otwartego. Dzięki temu członkowie zespołu nie będą niczym ograniczeni i wykażą się pomysłowością.

Sprawne przeprowadzenie burzy mózgów znacznie ułatwia tablica magnetyczna i odpowiednia ilość papieru. To na kartkach członkowie zespołu będą zapisywać swoje pomysły na rozwiązanie problemu. Tych pomysłów powinno być jak najwięcej. Następnie kartki za pomocą magnesów przyczepiane są do tablicy. Zespół weryfikujący dokonuje selekcji rozwiązań pod kątem merytorycznym, efektywności oraz możliwości ich wdrożenia. Do dalszej analizy i oceny można zostawić dwa, trzy pomysły.

Na kolejnych kartkach należy wypisać wszystkie plusy i minusy każdego z pomysłów. Kolorowe magnesy do tablic ułatwiają zawieszanie kartek na tablicy. Ułatwia to porównywanie efektów pracy i ostatecznie wybranie najlepszego rozwiązania.

Największą korzyścią stosowania burzy mózgów w zarządzaniu jest wyzwolenie kreatywności pracowników. Równocześnie czują, że traktowani są po partnersku. Projekty opracowane przez członków załogi są znacznie łatwiejsze do wdrożenia, bo pracownicy się z nimi utożsamiają.