Zegar biznesu

Odliczamy czas do otwarcia pierwszego e-biznesu

Wady i zalety audytu wewnętrznego

By nieco przybliżyć temat artykułu, na początek trzeba wprowadzić takie hasło jak controlling. Jedną z najbardziej rozpowszechnionych, zarówno w literaturze, jak i w praktyce gospodarczej, współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem jest controlling. Controlling można bardzo ogólnie określić jako system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem, ze szczególnym naciskiem na planowanie i kontrolę działalności . Pojęcie to kojarzy się najczęściej z kontrolą czegoś lub kogoś, tymczasem w języku angielskim słowo to control najogólniej oznacza sterowanie, regulowanie, czy też utrzymywanie pod kontrolą procesów społeczno-materialnych i wyników gospodarczych w przedsiębiorstwie. Jednym z narzędzi controllingu jest audyt – zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/audyt.html

Jakie zalety niesie ze sobą kontrola przedsiębiorstwa oraz audyt wewnętrzny?

  • dostarcza zarządowi bezstronnych informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa zarówno biorąc pod uwagę kwestie finansowe oraz społeczne,
  • pozwala ocenić, czy działania podejmowane przez zarząd są racjonalne i korzystne oraz czy firma osiąga swoje cele,
  • pozwala we wczesnej fazie (jeżeli jest przeprowadzany systematycznie) wyszukać błędy pojawiające się w dokumentacji dzięki czemu mogą być poprawione w odpowiednim czasie,
  • pomaga osiągnąć cele wyznaczone przez przedsiębiorstwo,
  • kontrola sfery strukturalnej – nie finansowej, pomaga ocenić czy ilość oraz rodzaj zadań została odpowiednio przepisana pracownikom, dzięki czemu nie tylko wzrasta wydajność, ale również pozwala zarządowi zbliżyć się nieco do pracowników,
  • dzięki kontroli wewnętrznej, znacznie więcej nadużyć wyszło na światło dzienne.
  • odpowiada na wiele pytań zarówno z sfery ksiegowo-finansowej jak i strukturalnej, społecznej.

Nieprawidłowości oraz wady przeprowadzania kontroli

Większość wad spowodowana jest nie samą istotą przeprowadzania kontroli lecz błędami jakie mogę pojawić się na drodze audytorowi. Miedzy innymi – stronniczość, przeoczenia, niechlujnie – nieczytelnie prowadzona dokumentacja. Dodatkowo audytorzy mogą nie znać istoty przedsiębiorstwa, posiadać niekompletną wiedzę o danej branży przez co ocena może nie oddawać w stu procentach faktycznego stanu.

Share: Facebook Twitter Linkedin