Zegar biznesu

Odliczamy czas do otwarcia pierwszego e-biznesu

Co to jest turystyka biznesowa?

Turystyka biznesowa to najogólniej rzecz biorąc wszystko, co związane jest z wyjazdem (czyli przejazdem i pobytem) poza siedzibą pracodawcy, który równocześnie jest organizatorem wyjazdu. Można wyodrębnić z niej kilka podstawowych rodzajów.

 

Szkolenia jako turystyka biznesowa

Jeżeli firma z Krakowa organizuje szkolenia dla swoich pracowników w hotelu w Karpaczu to jest to przykład odmiany turystyki biznesowej. Po oferty warto odwiedzić: see4business. Dowiedziono, że zdobywanie kwalifikacji w takich warunkach przynosi lepsze efekty niż gdyby to samo szkolenie odbywałoby się w siedzibie firmy. Pracownicy czują się docenieni wyjazdem oraz pobytem w nowym miejscu. Jeżeli miejsce pobytu jest ciekawe, i atrakcyjne, to pracownicy czują się bardzo zmotywowani i dają z siebie 110%, żeby móc wziąć udział w następnym wyjeździe. Podobnie jest z konferencjami oraz seminariami. Zdobywanie na nich wiedzy jest urozmaicone zorganizowanymi atrakcjami.

 

Wystawy oraz targi

Wyjazdy na wystawy i pokazy to również odmiana turystyki biznesowej. Jest ona związana z pokazem produktów i usług oferowanych przez daną firmę. Pokazy te organizowane są dla szerokiej publiczności, często  również dla amatorów. Udział w nich jest wyróżnieniem dla pracowników, ponieważ tylko najlepsi mogą reprezentować firmę na zewnątrz. Z tego powodu, udział w targach jest odejściem od szarej rzeczywistości, a co za tym idzie jest bardzo motywujący. W efekcie – podnosi to efektywność pracowników.

Share: Facebook Twitter Linkedin