Zegar biznesu

Odliczamy czas do otwarcia pierwszego e-biznesu

Jak uzyskać dofinansowanie dla firm?

Każdy, kto ma w planach założenie działalności gospodarczej lub rozwinięcie już istniejącej, potrzebuje środków – które nie zawsze posiada. W takiej sytuacji doskonałym rozwiązaniem jest skorzystanie z dofinansowania dla firm, które jest bezzwrotną formą pomocy dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Gdzie szukać pomocy?

Dofinansowanie dla firm z urzędu pracy

Ta forma wsparcia dla przedsiębiorców jest przeznaczona dla osób, które chcą założyć nową działalność. Muszą w tym celu spełnić szereg warunków, a pozyskane środki mają spożytkować zgodnie ze stworzonym biznesplanem. Jest to rozwiązanie odpowiednie dla tych, którzy mają pomysł na biznes, jednak brakuje im środków na jego sfinansowanie. Jednocześnie, ta forma wsparcia nie jest odpowiednia dla już działających przedsiębiorstw, które chciałyby rozszerzyć działalność lub zainwestować w obecnie prowadzone działania.

Istnieją jednak specjalne dotacje dla firm, również udzielane przez urząd pracy – z tym, że dla już działających na rynku podmiotów. Przedsiębiorca może wystąpić o dofinansowanie do wyposażania bądź doposażania jego działalności, a wysokość takiego świadczenia nie może przekroczyć sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Środki pieniężne mogą być przeznaczone między innymi na zatrudnienie osoby nieaktywnej zawodowo bądź zakup sprzętu. Urząd pracy pośredniczy także w uzyskiwaniu świadczeń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który ma na celu pokrycie 50% lub 80% poniesionych wydatków.

Środki unijne – jak uzyskać dotację dla firmy?

Oprócz krajowych funduszy, przedsiębiorstwa mogą także liczyć na pomoc ze strony Unii Europejskiej. Środki z Funduszy Europejskich są rozdysponowywane na zasadzie konkursów, a samo uzyskanie pieniędzy jest obwarowane dużo bardziej skomplikowanymi procedurami niż w przypadku dofinansowania dla firm z urzędu pracy. Jednocześnie – Unia nie ogranicza możliwości uzyskania finansowania wyłącznie do osób bezrobotnych.

Aby uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej, należy przede wszystkim aktywnie poszukiwać możliwości. Fundusze Europejskie są rozdysponowywane na zasadzie konkursów, a zatem nie ma stałych dat ich dystrybuowania. To oznacza, że nie ma możliwości działania w zgodzie z określonym grafikiem. Nie istnieje również inna metoda uczestnictwa w konkursie niż regularne sprawdzanie dostępności środków.

Aby uzyskać dofinansowanie dla firmy z Funduszy Unijnych, niezbędne jest dokładne spełnienie kryteriów, pomoże w tym www.pwc.pl/pl/uslugi/innowacje-badania-rozwoj.html. Są one każdorazowo określane w dokumentach związanych z daną dotacją. Niedopilnowanie formalności może skutkować wykreśleniem z konkursu.

Share: Facebook Twitter Linkedin